Služby » Ve výstavbě
Práce ve výstavbě
  • Vybudování bodového pole
  • Vybudování a stabilizace polohové vytyčovací sítě stavby
  • Vybudování a stabilizace výchozích výškových bodů stavby
  • Vytyčení hranic pozemků
  • Vlastní vyčovací práce (zábor staveniště, výkopové práce, stavební objekty, inženýrské sítě, ocelové konstrukce)
  • Zaměření skutečného provedení (stavby, inž. sítí, terénních úprav, komunikací)
  • Zpracování zaměření inž. sítí dle požadavků jednotlivých správců (Telefónica O2, JČP, 1.JVS, VaK, ČDT...)
  • Vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
MjVmZmRhZm