Služby » V katastru nemovitostí
Práce v katastru nemovitostí
  • Geometrické plány pro vyznačení budovy do KN (rozestavěné, novostavby, přístavby ...)
  • Rozdělení pozemků
  • Změny hranic pozemků
  • Doplění KN o pozemky vedené doposud ve zjednodušené evidenci
  • Vyznačení věcného břemene
  • Vytyčení hranic pozemků
NWFjMTYz